Jdi na obsah Jdi na menu
 


Orkové

Orkové jsou jednou z nejplodnějších ras Azerothu. Běžně jsou považováni za brutální a hloupé, bez jakéhokoliv citu a empatie vůči jiným rasám. Původně pocházejí z pekelného světa Draenor, na Azeroth přišli dimenzionální bránou zvanou Dark Portal a byli přinucení vést s lidmi válku. Orkové původně na Draenore rozvíjeli svoji vznešenou šamanskou kulturu. Bohužel, hrdé orkské klany byly zkažené Legií a sloužily jí při její invazi do Azerothu. Podařilo se jim však vzepřít se Legii a pomohly při poražení jejich bývalých pánů. S mladým Thrallem jako svým vůdcem, orkové dokázali získat zpět jejich ztracenou čest a sílu. Teď jsou orkové připravení bojovat už ne kvůli dobývání, ale za právo přežít v jejich novém adoptivním světě.Startovní lokace: Valley of Trials (Durotar) Obrazek

Hlavní město: Ogrimmar

Dostupná povolání:

Warlock, Warrior,Shaman,Rogue, Hunter

Vládce: Thrall - Náčelník Hordy

Dopravní zvíře: Vlk


 Blood Fury:
Aktivováním zvýší hráči sílu.

 Hardiness:
Zvyšuje resistenci proti efektům omráčení a povalení (stun a knockout).

 Command:
Zvýšená damage způsobená útokem zblízka zvířecího společníka (pet).

 Axe Specialization:
Zlepšuje schopnost boje se sekerami.


Trolové

Zlomyslní pralesní trollové, kteří žijí na mnohých ostrovech Jižních moří, jsou známí svojí krutostí a temným mysticismem. Barbarští, pověrčiví a lstiví trollové v sobě nosí překypující nenávist vůči všem ostatním rasám. Avšak jeden kmen byl nucen překonat předsudky, když se střetl s orkským náčelníkem Thrallem a jeho mocnou Hordou. Trollové z kmene Darkspear, dlouhou dobu žijící ve vyhnanství, byli skoro zničeni bandou vodních Murlocků, ale Thrall a Horda je zachránili. Vděční trollové složili přísahu věčného spojenectví s Hordou. Vedení rafinovaným Shadow Hunterem Vol'jinom, trollové z kmene Darkspear teď přebývají spolu se svými orkskými spojenci v Durotaru. Jejich vesnice, pojmenovaná po mrtvém kmenovém stařešinovi, Sen'jin, leží poblíž východního pobřeží drsné, skalnaté krajiny.Startovní lokace: Valley of Trials (Durotar) Obrazek

Hlavní město: Ogrimmar

Dostupná povolání:

Hunter, Warrior, Priest, Rogue, Shaman, Mage

Vládce: Vol'jin

Dopravní zvíře: Raptor


 Berserking:
Aktivováním po utrpění zranění se zvýší rychlost útoků zblízka a kouzlení.

 Regeneration:
Zvyšuje rychlost obnovy hitpointů.

 Beast Slaying:
Bonus k damage proti nestvůrám typu Beast (zvíře).

 Throwing Specialization:
Zlepšuje schopnost boje s vrhacími zbraněmi.


Nemrtví

Potom, co se osvobodili od tyranské nadvlády Krále Lichů, se skupina nemrtvých odpadlíků snaží znovu získat svobodnou vůli a zároveň zničit každého, kdo se jim postaví do cesty. Známí jako The Forsaken, tato skupina je oddaná svojí vůdkyni Sylvanas Windrunner.Tito temní bojovníci zřídili pod ruinami Lordaeronského hlavního města svoji tajnou pevnost. Situované hluboko pod zatracenými Tirisfal Glades, labyrintové Undercity je stále rozrůstající se bašta zla. Za temnými zdmi města se Sylvanini alchymisti snaží vyvinout nový devastující mor - takový, který zničí nejen nenáviděné Scourge rivaly, ale i zbytek lidstva. Na podpoření svých temných cílů, vstoupili do výhodného spojenectví s primitivními, brutálními rasami Hordy. Bez jakékoliv loajality vůči novým spojencům, nalákali je do boje proti společnému nepříteli - Králi Lichů. Jen čas ukáže, jaký bude výsledek jejich honby po odplatě.
Startovní lokace: Deathknell (Tirisfal Glades) Obrazek

Hlavní město: Undercity

Dostupná povolání:

Warrior,Priest,Rogue,Warlock, Mage

Vládce: Temná Lady Sylvanas Windrunner

Dopravní zvíře: Nemrtvý kůň


 Will of the Forsaken:
Aktivováním se hráč stane imunním vůči efektům strachu (fear), spánku (sleep) a očarování (charm).

 Cannibalize:
Pozřením mrtvoly se zrychlí obnova hitpointů.

 Underwater Breathing:
Zlepšeno dýchání pod vodou.

 Shadow Resistance:
Zvýší resistenci proti stínu.

Taureni

Taureni jsou obrovští zvířecí tvorové žijící v travnaté části Barrens v Kalimdoru. Žijí, aby sloužili přírodě a zachovávali stabilitu mezi divými tvory země a nepokojnými duchy elementů. Navzdory jejich obrovské velikosti, pozoruhodně mírumilovní taureni pěstují pokojnou kmenovou společnost. Když jsou ale vyprovokováni k boji, jsou nesmiřitelní nepřátelé, kteří použijí každý kousek svojí síly na rozdrcení nepřítele. Pod vedením jejich náčelníka Cairne Bloodhoofa se stali spojenci orků v čase invaze Legie a toto spojenectví stále trvá. Podobně jako orkové, taureni bojují o zachování svého smyslu pro tradice a vznešenou identitu.Startovní lokace: Camp Narache (Mulgore) Obrazek

Hlavní město: Thunder Bluff

Dostupná povolání:

Warrior, Hunter, Shaman, Druid

Vládce: Cairne Bloodhoof

Dopravní zvíře: Kodo


 War Stomp:
Aktivováním omráčí v boji protivníka.

 Endurance:
Zvýšena maximální hodnota zdraví (hitpointů).

 Cultivation:
Přidán bonus k povolání Bylinkář (Herbalist).

 Nature Resistance:
Zvyšuje resistenci proti přírodě.


Krvaví elfové

Téměř 7.000 let vysocí elfové obdělávali jejich zářící, kouzelné království, ukryti hluboko v lesích severního Lordaeronu. Ale před pěti lety Pohroma nemrtvých vpadla do Quel’thalasu a dovedla elfy na pokraj zhouby. Vedeni zlým nemrtvým rytířem Arthasem, Pohroma zničila Sluneční studnu, čím oddělila elfy od zdroje jejich tajemné magie. Přestože jizvy, které po sobě Pohroma zanechala jsou patrné, zbylí elfové se spojili dohromady a převzali zpět velkou část své domoviny. Nazývajíc se Krvaví Elfové, tito chmurní přeživší se zavázali k znovuzískání jejich nesmírných sil, které kdysi ovládali. Inspirovaní jejich milovaným vůdcem Kael’thasem Sunstriderem, Krvaví Elfové hledají nové zdroje magie a prostředky, které potřebují k obraně proti neumírajícím hrůzám Pohromy.Startovní lokace: Eversong Woods Obrazek

Hlavní město: Silvermoon

Dostupná povolání:

Warrior, Mage, Warlock, Paladin, Priest, Rogue

Vládce: Lor'themar Theron

Dopravní zvíře: Hawkstrider

Arcane Affinity:
+10 k profesi Enchanting.

Arcane Torrent:
Zabrání všem nepřátelům ve vzdálonosti 8 yardů v kouzlení na 2 vteřiny. Taky získáte 16 many (zvyšuje se s levelem, rogue získává 20 energy) za každý uložený Mana Tap efekt.

Magic Resistance:
+5 ke všem odolnostem proti magii.

Mana Tap:
Vysaje 53 many (zvyšuje se s levelem) a dá Vám Mana Tap efektt na 10minut, můžete mít na sobě maximálně 3 Mana Tap efekty najednou.